L o a d i n g

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
School Logo
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กำหนดการลงทะเบียน
     เปิดวันที่    4 กรกฎาคม 2567     เวลา  14.47  น.
     ถึงวันที่      4 กรกฎาคม 2567     เวลา  15.00  น.
สถานะลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม
คู่มือการใช้งาน : สำหรับนักเรียน
ข้อมูลสถิติลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ : สำหรับครูที่ปรึกษา
เข้าสู่ระบบ : สำหรับผู้ดูแลระบบ
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดลงทะเบียนวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.  เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวนักเรียน  5 หลัก และรหัสผ่านที่ทางโรงเรียนกำหนด
2. คลิกปุ่ม ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  มีขั้นตอนดังนี้
    2.1  เลือกรายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจ
    2.2 ยืนยันลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมที่เลือก ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    2.3 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
หมายเหตุ 
    -  นักเรียนสามารถเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมที่เลือกในระบบได้จำนวน 2 ครั้ง (ช่วงเวลาเปิดให้ลงทะเบียน) 
หลังจากนักเรียนได้ใช้สิทธิ์เปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมใหม่ครบแล้ว 2 ครั้ง นักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมได้อีก
    -  นักเรียนสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ได้ที่เมนู  คู่มือการใช้งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
     11 ต.ค. 2566 เวลา 16.54 น.   นายสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล
ติดต่อสอบถาม
มีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
 ครูสมหวัง ชัยเลิศณรงค์กุล     084-2974498 (ผู้ดูแลระบบ)  

 ครูศุภชัย กัญญาเขียว     085-0000000 (งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)